PARATICA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İŞBU SÖZLEŞME KULLANIMINIZA İLİŞKİN ŞARTLAR, SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR İLE BİRLİKTE HAKLARINIZ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. PLATFORM’A VEYA YAZILIM’A (BİRLİKTE "HİZMETLER" OLARAK ANILACAKTIR) ERİŞMEYE VE KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE, İŞBU SÖZLEŞME’Yİ DİKKATLİCE OKUMANIZI RİCA EDERİZ.

İşbu Paratica Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Paratica Bilişim Danışmanlık ve Finansal Hizmetler A.Ş. (“Paratica” veya “biz”) ile www.paratica.com uzantılı internet sitemize (“Site”) ve mobil uygulamalarımıza (“Uygulama”) (Site ve Uygulama, birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üye olan kullanıcılar (“Kullanıcı(lar)” veya “siz”) arasındaki hakları ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Paratica ve Kullanıcı bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Paratica, kripto para yatırımcılarının kendi stratejilerini oluşturabileceği, stratejileri özelleştirebileceği ve kişiselleştirebileceği otomatik bir alım-satım ve strateji botunu Kullanıcılar’ın hizmetine sunmaktadır. Bu bağlamda Paratica, Kullanıcılar’a Platform üzerinden çevrimiçi yazılım hizmeti (SaaS) sunan bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. Size sunmakta olduğumuz yazılımımız ("Yazılım"), ayarları ve stratejileri yalnızca sizin kontrol edip yapılandırdığınız otomatik bir kripto alım-satım botu olarak kripto para birimlerinde işlem yapmanıza ve kripto para yatırımlarınızı yönetmenize yardımcı olmaktadır.

1.1.1. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemlerde kendi emirleriyle yönlendirdiği yahut yönlendireceği talimatlar doğrultusunda otomatik alım satım yapan strateji botunu kullanması durumunda, bu strateji botunun yaptığı tüm işlemlerin sonuç ve sorumluluklarının münhasıran kendisine ait olduğunu kabul eder.

1.1.2. Kullanıcı’nın borsada açık pozisyonlarını Paratica Platformu tarafından sunulan servisler üzerinden kendi seçimi ile, Kullanıcı’nın hem Paratica işlem geçmişinde hem de borsa hesabında kapatmak istemesi halinde, kullanıcı botları pozisyonların takibini yapmayacak ve Kullanıcı’nın elindeki varlıklar satılmak üzere borsaya emirler gönderilecektir. Fakat, Kullanıcı pozisyonlarını yalnızca Paratica Platformu’nda kapatmayı tercih ettiği durumlarda, Kullanıcı’ya ait pozisyonlar borsada açık kalacaktır fakat, Kullanıcı’nın Paratica botu, Kullanıcı pozisyonlarını takip etmeyi bırakacaktır.

1.2. Hizmetler’i yalnızca yasal olarak bağlayıcı olan işbu Sözleşme hükümlerinde açıkça belirtildiği ve izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. "Sözleşmeyi dikkatlice okudum, anladım ve kabul ediyorum" seçeneğine tıklayarak, (i) Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi, (ii) burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi ve yerine getirmeyi üstlendiğinizi, (iii) Paratica tarafından sunulanlara benzer hizmetlerin kullanımının açıkça yasaklandığı bir yargı alanında bulunmadığınızı, (iv) Hizmetler’i tamamen kendi takdirinize bağlı olarak ve kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız. Hizmetler’e erişebilmeniz ve onları kullanabilmeniz için Sözleşme’yi kabul etmiş olmanız gerekmektedir.

1.3. Paratica, işbu Sözleşme’yi zaman zaman güncelleyebilir veya revize edebilir. Bu tür değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlanması ve Kullanıcılar’a açıklaması üzerine işbu Sözleşme’nin başında belirtilen "Son Güncelleme" tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını periyodik olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetler’e her erişim sağladığınızda, işbu Sözleşme’nin en güncel sürümüne bağlı kalmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Sözleşme’nin güncellenmiş veya revize edilmiş sürümünü kabul etmemeniz halinde, kullanımınızı sona erdirmeniz gerekmektedir.

1.4. Kısaca ifade etmek gerekirse Yazılım, kripto para birimleri için tasarlanmış, ayarları tamamen sizin tarafınızdan kontrol edilen ve yapılandırılan otomatik bir kripto para alım-satım botu aracılığıyla kripto para birimlerinde işlem yapmanıza ve yatırım yapmanıza olanak tanıyan tam otomatik bir alım-satım ve kripto para yatırım yardımcısıdır. Hizmetler, belirli kripto para alım-satım platformlarıyla uyumludur ve bulut üzerinde çalışmaktadır.

1.5. Paratica, işbu Sözleşme’deki koşulların Kullanıcı tarafından karşılanması kaydıyla, Hizmetler’i Kullanıcı’ya sunmaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer verilen taahhütlere uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, Paratica’nın Kullanıcı’nın kusuru nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda Paratica’nın Hizmetler’i durdurma, işbu Sözleşme’yi ve/veya bununla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı ile yapılmış tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. Kullanıcı, tabi olduğu hukuk kuralları kapsamında işbu Sözleşme doğrultusunda sunulan Hizmetler'in kullanımına izin verildiğini ya da yasaklanmadığını garanti eder. Paratica, böyle bir kullanıma yasalar tarafından izin verilmediği durumda, Kullanıcı'nın Hizmetler’e erişimini ve kullanımını ihbarsız olarak kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da yasaklayabilir.

2. ÜYELİK VE KULLANICI HESABI

2.1. Paratica tarafından sunulan Hizmetler’i kullanan Kullanıcı, Paratica’ya sağladığı tüm bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı, Hizmetler’i kullanmak için Platform’a kayıt olmalı ve bir hesap (“Kişisel Hesap”) oluşturmalıdır. Bunun için, öncelikle İnternet Sitesi’nde yer alan kayıt formu kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre bilgileri doldurulmalıdır. Bu esnada Paratica, Kullanıcılar’a işbu Sözleşme’yi, Gizlilik Politikası’nı, Risk Bildirimi’ni ve Çerez Politikası’nı sunar. Kayıt aşamasını tamamlamadan önce Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ettiğini ve Gizlilik Politikası, Risk Bildirimi ve Çerez Politikası hakkında bilgilendirildiğini onaylaması gerekmektedir. Kullanıcı, kayıt sürecini istediği zaman sonlandırabileceği gibi durdurup daha sonra devam edebilir. Kişisel Hesap, Kullanıcı’nın “Kaydol” butonuna tıklaması ile birlikte Kullanıcı’ya sağlanacaktır. Buna karşın Paratica, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’ya Kişisel Hesap sağlamayı reddedebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, Hizmetler’i kullanamayacaktır.

2.3. Platform aracılığı ile sağlanan ve işlenen her türlü verinin bütünlüğü ve doğruluğu Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, her zaman Paratica’ya sağladığı bilgilerdeki hataları kontrol edebilir, bunları güncelleyebilir ve düzeltebilir. Paratica, Kullanıcı'nın verilerinden ve bu tür verilerin bütünlüğünden veya doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

2.4. Her Kullanıcı, yalnızca bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı, Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de tanımlanan Hizmetler’den faydalanma amacı ile kullanılabilir. Paratica, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması halinde ilgili kullanıcı hesaplarına erişimi ihbarsız olarak kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da yasaklayabilir.

2.5. Kullanıcılar’ın on sekiz (18) yaşından büyük olması zorunludur. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt eder. Paratica, herhangi bir yöntemle Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiğinde yahut bu yönde kuvvetli şüphe duyduğunda, ilgili kullanıcı hesaplarına erişimi ihbarsız olarak kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da yasaklayabilir.

2.6. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye bir tüzel kişi olarak taraf olması durumunda Hizmetler’e erişebilmesi ve kullanabilmesi için, söz konusu tüzel kişi adına hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalayabilecek yetkiye sahip olması ve üyeliğe ilişkin e-posta adresi, şifre gibi kişisel hesaba erişim bilgilerini tüzel kişinin yetkili diğer temsilcileri ile paylaşması gerekmektedir.

2.7. Kullanıcı, kişisel hesabının giriş bilgilerini korumalı ve şifresini kesinlikle gizli tutmalıdır. Kullanıcı adı ve şifrelerin kaybolmasından ve çalınmasından; buna bağlı olarak doğacak muhtemel zararlardan Paratica sorumlu tutulamaz. Paratica, Kullanıcı’nın kişisel hesabı kullanılarak yapılan tüm işlemlerin Kullanıcı tarafından veya onun gözetimi altında yapıldığını kabul etmektedir.

2.8. Kullanıcı, kişisel hesabının izinsiz veya yetkisiz kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kayıptan Paratica'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. Kullanıcı’nın Yazılım’ın fonksiyonlarını kullanabilmesi için, Paratica’nın uyumlu olduğu herhangi bir kripto para alım-satım platformunda hesabının olması veya hesap oluşturması gerekmektedir. Her iki durumda da Kullanıcı, ilgili kripto para alım-satım platformu ile de ayrı bir hukuki ilişkiye girdiğini ve söz konusu kripto para alım-satım platformu tarafından kendisine sunulan kullanım koşullarına bağlı olduğunu kabul etmektedir.

2.10. Paratica, uyumlu olduğu kripto para alım-satım platformlarının güvenli Uygulama Programlama Arayüzleri’ni (“API”) kullanır. Kullanıcı, ilgili kripto para alım-satım platformunda bulunan hesabını (“Borsa Hesabı”) güvenli API ile Platform’da bulunan hesabına entegre edebilir. Kullanıcı, Kişisel Hesabına birden fazla Borsa Hesabını entegre edebilecektir. Kullanıcı, entegrasyonu sağlamak için ilgili kripto para alım-satım platformu üzerinden güvenli bir API bağlantısı edinmeli ve İki Faktörlü Doğrulama seçeneğini etkinleştirmelidir. Kullanıcı, ilgili söz konusu kripto para borsasında doğrulamayı onaylayarak API Anahtarı’na ve Gizli Anahtar’a erişecektir. Kullanıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu aşamada “Çekimleri Etkinleştir" (Enable Withdrawals) butonuna tıklayarak kripto para alım-satım platformundaki hesabı üzerinden çekim yetkisi verebilecektir. Ancak Paratica, Kullanıcı'dan asla böyle bir yetkilendirme talep etmez; hatta çekim yetkisi verilmemesini tavsiye etmektedir. Paratica, bu tür bir çekim yetkisine izin verilmesinden doğacak herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

2.11. Kullanıcı, (i) Platform üzerinde kendi stratejisini tasarlayıp ilgili kripto para alım-satım platformundaki hesabını tanımladıktan sonra otomatik alım-satım işlemlerine başlayabilir; ya da (ii) Platform üzerinde daha önce kendi stratejisini tasarlamış ve bunu diğer kullanıcıların kullanımına açmış olan uzmanların stratejilerini kopyalayıp üzerine hacim, fiyat, bütçe ayarları gibi kişisel tercihlerini ekleyerek kendi otomatik alım-satım stratejisini oluşturabilir. Her iki durumda da Paratica, Kullanıcı'nın kendi seçiminden doğabilecek kar, zarar ve diğer risklerden sorumlu tutulamaz.

2.12. Kullanıcı, Kişisel Hesap oluşturması ile birlikte Paratica tarafından kendisine sağlanan “Paratica API”, “Kokpit”, “Paratica Blog”, “Uzmanlar” ve “Topluluk” işlevlerine ücretsiz erişim sağlar. Belirli işlevler ise, ücretli abonelik kapsamında Kullanıcı’ya sağlanacaktır.

2.13. Kullanıcı'ya sağlanan kullanım hakkı münhasıran Kullanıcı'ya aittir. Kullanıcı dışında hiçbir taraf, işbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı'nın kişisel hesabını kullanmayacaktır. Hizmetler'in üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması, üçüncü şahıs ile Paratica arasında yeni bir sözleşme gerektirir. Kullanıcı'nın, Paratica ile üçüncü şahıs arasında ayrı bir sözleşme olmaksızın Hizmetler’i üçüncü şahısların kullanmasına izin vermesi durumunda, Kullanıcı, Hizmetler'e ilişkin fikri mülkiyet haklarını ve Sözleşme'yi ihlal etmiş sayılır ve Paratica, Kullanıcı'nın hizmete erişim ve kullanım hakkını kısıtlayabilir, askıya alabilir yahut sona erdirebilir.

2.14. Kullanıcı, Platform’u yalnızca belirlenen amaç ve izin verilen kullanım dahilinde kullanabilecektir. Kullanıcı Hesabı’nın amacı, Kullanıcı’nın kişisel Borsa Hesapları’nı yönetmesine olanak sağlayan Yazılım’a erişim sağlamaktır. Hizmetler’in kötüye kullanımına veya belirtilenlerin dışındaki başka amaçlarla herhangi bir şekilde kullanımına izin verilmez. Kullanıcı Kişisel Hesabı’nı ve Yazılım’ı (i) yasadışı, zararlı, tehdit edici, uygunsuz, dolandırıcı, taciz edici, aşağılayıcı, karalayıcı, müstehcen, iftira niteliğinde, başka birinin mahremiyetini ihlal eden, nefret söylemi veya ırkçı, şiddet özendiren, pornografik, etik dışı veya başka bir şekilde yasaklanmış veya sakıncalı herhangi bir içeriği yüklemek, e-posta ile göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak gibi amaçlarla kullanmadığını, (ii) herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi taklit etmek için kullanmadığını, (iii) kullanıma sunma hakkı olmayan herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir içeriği iletmek veya başka şekilde kullanıma sunmak için kullanmadığını, (iv) Yazılım’ın devam ettirmek için kullanılan herhangi bir tescilli yazılımı tersine mühendislik, parçalara ayırma, kaynak koda dönüştürme, hackleme veya çekme girişimlerinde bulunan herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanmadığını, (v) erişmemesi gereken platformlarda ticaret yapmak için kullanmadığını, (vi) Paratica’nın Yazılım'a yetkisiz erişimi engellemek için kullandığı herhangi bir önlemi hackeleme veya atlatma gibi eylemlerle, Yazılım’a veya Yazılım’a bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmediğini veya bunları bozmak için kullanmadığını, ve (vii) uygulanabilir ulusal ve uluslararası kural ve yasaların yanı sıra üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek için kullanmadığını kabul etmektedir.

2.15. Kullanıcı’nın Kişisel Hesap veya Hizmetler’i belirlenen amaçlar ve izin verilen kullanım sınırları dahilinde kullanmaması, işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali olarak kabul edilir. Böyle bir durumda Paratica, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın Kişisel Hesabı’nı feshetme hakkkına sahiptir.

2.16. PARATICA, KULLANICI'YA HİZMETLER HAKKINDA DESTEK SAĞLAYABİLİR. BU DESTEK YALNIZCA HİZMETLER'İN İŞLEVİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLER VE TAVSİYELERDEN İBARET OLUP; HERHANGİ BİR YATIRIM TAVSİYESİ VEYA HUKUKİ TAVSİYE ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

3. TEKLİFLER, ÜCRETLER VE ÖDEME

3.1. Yazılım’ın işbu Sözleşme’nin 2.12. maddesinde belirtilenler dışındaki belirli işlevleri yalnızca "Silver", "Gold" veya "Platinum" ücretli Abonelik planlarından birine abone olan Kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

3.2. Kullanıcı, internet sitesinde yer alan “Fiyatlandırma” sayfasında veya Kişisel Hesabı’nın “Satın Al” sekmesinde Paratica tarafından kendisine sunulan çeşitli üyelik planlarından uygun olanı seçebilir veya kendi özel planını oluşturabilir. Üyelikler aylık, üç aylık, altı aylık ve on iki aylık paketler halinde sunulmaktadır.

3.3. Kullanıcı dilediği zaman abonelik paketini yükseltebilir. Böyle bir durumda yeni abonelik, eski abonelikte kalan süreye bakılmaksızın, ödeme işleme koyulduktan hemen sonra etkinleştirilecektir. Yeni abonelik için ücret, eski abonelikte kullanılmayan günlere tekabül eden kısım mahsup edilerek hesaplanacaktır.

3.4. Hizmetler’in kullanım bedeline ilişkin ücret münhasıran Paratica tarafından belirlenir. Paratica, Hizmetler’in ücretiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Paratica’nın üyelik ücretlerini artırması halinde, bu tür bir artış ancak ilgili fiyat güncellemesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra satın alınan üyeliklere uygulanır.

3.5. Kullanıcı için geçerli olacak ücret, seçtiği Abonelik Planı’na uygun olarak, Satın Alma Sözleşmesi’ne, herhangi bir promosyon veya indirim koşullarına, coğrafi konuma veya ikamete ve seçilen ödeme yöntemine tabi olarak, siparişin verildiği sırada Platform’da kendisine ilan edilen ücrettir. Kullanıcı Hizmetler’in kullanımı için tahsil edilen ücreti Kişisel Hesabı’nda yer alan "Sipariş Geçmişi" kısmında, ödeme işleminin üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından tamamlanıp onaylanmasından sonra, herhangi bir zamanda görüntüleyebilecektir.

3.6. Kullanıcı, Platform’da yayınlanan tüm ücret, indirim ve promosyonlar ve benzerlerinin Paratica tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı’nın tabi olduğu yargı kurallarına uygun olarak, Platform için yaptığı ödemeler Katma Değer Vergisine (“KDV”) tabi olabilecektir. Paratica, Kullanıcı’nın cihazının IP adresi tarafından otomatik olarak belirlediği ve/veya Kullanıcı’nın fatura adresini girdiği esnada manuel olarak Paratica’ya sağladığı konuma bağlı olarak uygun KDV’yi tahakkuk ve tahsil edebilecektir. KDV sunulan ücrete dahildir ve Paratica, yalnızca ilgili ülkede geçerli olan KDV oranını uygular. Kullanıcı’nın Paratica’nın otomatik olarak belirlediği konuma göre tahsil ettiği KDV ile ilgili endişelerinin olması durumunda (i) Yazılım’ı kullanılacağı fatura adresini, (ii) ödeme esnasında Yazılım’da var olan adres verilerini ve (iii) adresin geçerli olduğunu gösterir bir kanıtı Paratica’ya sunması gerekmektedir. Paratica, belirtilen bilgilerin sağlanıp incelenmesi sonucunda ödemeye ilişkin bilgileri değiştirip değiştirmemeye karar verme yetkisine sahiptir.

3.8. Platform’da yer alan teklifler ve ücretsiz denemeler Paratica üzerinde ücretlendirmeye ilişkin herhangi bir yükümlülük doğurmamakla birlikte işbu Sözleşme'ye tabidir.

3.9. Paratica, yazım hataları, teknik aksaklıklar, yanlışlıklar ve ihmaller nedeniyle ücretin yanlış hesaplanması gibi durumlardan kaynaklanan herhangi bir şüpheli yahut hatalı satın alma işlemini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.10. Paratica Premium Paket hizmeti deneyip satın alan kullanıcı, deneme sürecinin başlamasından itibaren on dört (14) gün (“Kanuni Cayma Hakkı”) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Bu on dört (14) günlük süre aşağıdaki kurallara bağlı olarak hesaplanmaktadır;

- 14 günlük süre, kullanıcının üyelik onayı yaptığı yani deneme süresinin başladığı tarihte başlar. Eğer kullanıcı deneme süresini kullanmaz ise hizmet tanımlandığı için bu Paratica sorumluluğunda değildir ve bu süreye eklenir.

- Eğer satın alım tarihinde önceki üyeliği bitmemiş ve 7 günlük deneme süreci geçmiş ise iade için ödeme tarihi başlangıç alınır ve ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde iade kabul edilir. Ödeme süreci sonrasında 7 gün geçmesine rağmen, ödeme nedeniyle tanımlanan kullanım haklarının başlangıç zamanı, devam eden üyelik nedeniyle gelmemiş ise de yine ödeme tarihi ve deneme süresi dikkate alınıp 7 günlük kural işletilir. Yani satın alınan üyelik kullanım zamanı gelmeden iade süreci bitmiş olacaktır.

- Eğer kullanıcı deneme üyeliğinden sonra (kullansın veya kullanmasın farketmez) bir süre sistemi kullanmaz ve hesabı kapalı kalır ise yeni paket alımında deneme süresi olan ilk 7 günlük süre hesaba katılır. Aradaki pasif süre hesaba katılmaz ve ödeme tarihinden itibaren 7 gün iade hakkı olur

ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için belirtilen süre içinde Paratica iletişim kanalları üzerinden bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunduktan sonra hizmetin ALICI tarafından derhal Paratica’ya iade edilmesi ve/veya kullanımın sonlandırılması gerekmektedir. Belirtilen sürenin tamamlanması ile, ALICI, Paratica’dan ücret iadesi talep edemeyecektir.

3.11. Kullanıcı, Paratica'ya ve Paratica'nın hizmet aldığı herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısına sağlanan ödeme bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu, sağladığı ödeme yöntemini kullanma yetkisine sahip olduğunu, sipariş esnasında Platform’da ilan edilen miktara bakılmaksızın, kendisi tarafından yapılan masrafları, varsa, geçerli tüm vergileri, belirtilen ücretler üzerinden ödeyeceğini garanti eder.

3.12. Kurumsal politikalar veya yürürlükteki mevzuat aksini gerektirmedikçe, Paratica'nın Kullanıcı'ya para iadesi sağlama veya promosyon/kampanya sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Paratica sunduğu Hizmetler’in doğası gereği, açık, haklı ve meşru nedenler olmaksızın para iadesi yapmayacaktır.

3.13. Paratica, tabi olunan mevzuat kapsamında geçerli itibari para birim(ler)i ile ödeme kabul etmektedir. Kullanıcı, Platform’da mevcut olan herhangi bir ödeme yöntemini kullanmayı seçebilir. Buna karşın Paratica, herhangi bir ödeme yönteminin her zaman kullanılabilirliğini garanti etmez ve yalnızca kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir ödeme yöntemini geçici veya kalıcı olarak kullanıma sunabilir, askıya alabilir veya kaldırabilir. Paratica, yapılan ödemeler esnasında Kullanıcı'nın ödeme hizmeti sağlayıcısı, banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı tarafından uygulanabilecek ek ücretlerden, kesintilerden veya vergilerden sorumlu tutulamaz.

4. ÜCRETSIZ DENEME

4.1. Kullanici, Paratica’nin belirlediği süre boyunca geçerli olacak şekilde sunulan ücretsiz deneme sürümünü kullanabilir. Kullanıcı Ücretsiz Deneme ile Platform’a erişim elde etmesi durumunda, işbu Sözlesme’ye ve Ücretsiz Deneme’ye ilişkin düzenlemeleri içeren Sözlesme’nin 4.maddesine bağlı olmayı kabul eder.

4.2. Paratica her zaman ve herhangi bir sebep ileri sürme yükümlülüğü altında olmaksızın, Kullanıcı’nin Ücretsiz Deneme sürümü talebini reddedebilir.

4.3. Kullanıcı’nin Platform’a Ücretsiz Deneme erişimi elde edebilmesi için, Madde 2’de açıklanan kayıt sürecini tamamlaması gerekmektedir. Kullanıcı, Ücretsiz Deneme’yi süresi sona ermeden önce diledigi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle sona erdirebilir.

4.4. Ücretsiz Deneme, Paratica’nin erişimi onaylaması ile baslar ve Paratica’nin Ücretsiz Deneme’ye ilişkin belirlediği sürenin bitimi ile veya, Kullanıcı’nin satın aldığı herhangi bir Abonelik planının başlangıcı ile birlikte sona erer.

4.5. Paratica, Ücretsiz Deneme’yi ve bunlarla bağlantılı olarak sunulan ürün veya hizmetlerin kullanımını herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, herhangi bir sebep bulunsun veya bulunmasın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve Kullanici’ya veya başka herhangi bir tarafa karşı herhangi bir sorumluluk veya başka bir yükümlülük olmaksızın sona erdirebilir.

5. ISŞLEVLERİN, HİZMETLER’İN VEYA PLATFORM’UN ASKIYA ALINMASI

5.1. Paratica, Hizmetler’de, Platform’da ve işlevlerinde değişiklik yapma hakkini saklı tutar.

5.2. Paratica, tüm şartlar açıklığa kavuşana kadar ve gerektiği durumda Kullanici’nin tüm koşulları yerine getirdiğini saptayana kadar, Kullanici’ya karşi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Hizmetler’i tamamen veya kısmen askıya alabilir veya kesintiye uğratabilir.

5.3. Kesinti veya askıya alma sebepleri, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, (i) onarım, bakim, güvenlik güncellemeleri için gerekli olması, (ii) Abonelik ödemesinin yapılmaması, (iii) Kullanıcı’nin Hizmetler’in kullanımına ilişkin icrai veya ihmali hareketleri neticesinde Hizmetler’in normal işleyişine ya da Platform’un diğer kullanıcılarına zarar vermesi veya zarar verme ihtimalinin bulunması, (iv) Kullanıcı’nin kimlik bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahıs tarafından kullanıldığına dair makul ve yeterli şüphenin olması, (v) Kullanici’nin Paratica’nin istediği gerekli açıklamaları istenen süre içinde yapmayı reddetmesi, (vi) Paratica tarafından zaman zaman belirlenebilecek diğer nedenlerdir. Hizmetler’in burada açıklanan nedenlerle askıya alınması, Kullanıcılar’ı geçerli ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

5.4. Paratica, kesinti konusunda Kullanıcıları makul ölçülerde mümkün olduğunca önceden bilgilendirmeye gayret gösterir. Kesinti gerektiren nedenlerin aciliyeti nedeniyle önceden bildirimde bulunulamadığı durumlarda, Kullanıcılar gecikme olmaksızın bilgilendirilir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

6.1. Hizmetler’e ilişkin fikri mülkiyet haklarınin kullanımı münhasıran Paratica’ya aittir. Platform aracılıgı ile görüntülenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan Yazılım, ticari markalar ve fikri mülkiyete konu diğer haklar münhasıran Paratica’nın mülkiyetindedir. Sözleşme’de belirtilen haklar haricinde, burada geçen hiçbir ifade Hizmetler’e ilişkin fikri mülkiyet haklarınin Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Kullanıcı’ya Hizmetler’i kullanım hakkının verilmesi, Paratica’nın Hizmetler üzerindeki fikri mülkiyete ilişkin hakları hiçbir şekilde sona erdirmez, sınırlamaz ve Paratica’nin Hizmetler üzerindeki tasarruf hakkını etkilemez. Kullanıcı, Paratica’ya ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken, başta Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair ilgili mevzuata uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. Paratica Kullanıcı’ya Hizmetler’e erişim sağladığı süre boyunca erişim ve kullanımı için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, sınırlı ve geri alınabilir bir kullanim hakkı sağlar. İşbu Sözleşme, Kullanıcılar’a Hizmetler’e erişim ve kullanım sağlamaları için yalnızca sınırlı bir lisans hakkı vermektedir. Kullanıcı, Hizmetler’i kullanırken, Paratica'nın Hizmetler’i veya Paratica'nin herhangi bir fikri mülkiyetinin mülkiyetini veya diğer fikri mülkiyet haklarini kendisine veya başka birine devretmediğini kabul eder.

6.3. Hizmetler’in başkaca amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Hizmetler, hiçbir koşulda izinsiz satılamaz, devredilemez, kopyalanamaz, dagıtılamaz, işlenemez, alt lisansı verilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, herhangi bir bölümü ticari veya ticari olmayan amaçlarla tamamen veya kısmen kullanılamaz. Kullanici, Hizmetler’den esinlenerek başka programlar oluşturamaz ve üçüncü kişilerin de yukarıda sayılan davranıslarda bulunmasına izin verilmez.

6.4. Kullanıcı’nin, kullanım hakkına veya fikri mülkiyet haklarina dair kurallarin bir kısmını veya tamamını ihlal etmesi durumunda Paratica, Sözleşme’yi münfesih kılabilecek olmakla birlikte; Kullanici'nin Hizmetler’e her türlü erişimini ve kullanımını ihbarsiz olarak kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da yasaklayabilir. Paratica, bu tür bir ihlal durumunda yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal çözüm yollarını arama hakkını saklı tutar.

6.5. Paratica, Hizmetler’in kullanılması esnasında Kullanıcı tarafindan geliştirilen ve tasarlanan strateji üzerinden kar elde etmeyeceğini, stratejiyi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmayacağını, stratejinin fikri mülkiyet haklarının münhasıran stratejiyi geliştiren Kullanıcı’ya ait oldugunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. GİZLİLİK

7.1. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’nin içeriği, Hizmetler’e ilişkin her türlü bilgi, müşterilere ait her türlü bilgi, Taraf’ın kurumsal bilgileri hakkında bilgiler, ticari sırlar, know-how, fikirler, stratejiler, buluşlar, marka ve patentler, telif haklari, yazılım, kaynak kodlar, araştırmalar, pazarlama bilgileri, müşteri bilgileri, finansal durum, iç düzenleme ve prosedürler, veri tabanı, bilgisayar programları, tasarımlar ve bunlarin dokümanları ve görselleri, şifreleme teknikleri, reklamlar, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, satış bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, iş stratejileri, iş planları, ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, ürün tasarımları, şartnameler, teklifler, veriler, grafikler, formüller, süreçler, örnekler, raporlar, bilgi notları, sözleşmeler ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme kapsamında elde ettikleri tüm bilgileri, yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ifşa edilsin veya edilmesin, devamlı olarak gizli tutacağini, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ifşa eden Taraf’in yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2. Paratica, gizli bilgileri yalnızca işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bu bilgileri bilmesi zorunlu olan çalışanlarına ve tedarikçilerine ifşa edecektir.

7.3. Taraflar, bu hükümde belirtilen gizlilik yükümlülüğünü üçüncü kişilere bildireceğini ve söz konusu kişilerin işbu gizlilik taahhüdünün ihlallerinden müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

7.4. İşbu gizlilik maddesi, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Paratica, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek, Hizmetler’de güncellemeler yapabilmek, Hizmetler’in işbu Sözleşme’ye uygun olarak kullanımını temin etmek ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek gibi amaçlarla Kullanici’nin bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birligi Genel Veri Koruma Tüzügü (“GDPR”) ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplayacak, işleyecek, kullanacak ve saklayacaktir.

8.2. Kullanıcı, Platform’a yüklediği kişisel verilerden tek başına sorumludur. KVKK ve GDPR uyarınca Paratica, bu kisisel veriler bakimindan veri işleyen ve Kullanıcı ise veri sorumlusu olarak kabul edilecektir. Paratica, Platform’a yüklenen veriler dahil Kullanıcı’ya bilgileri anonim hale getirmek kaydıyla kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecektir.

8.3. Paratica, belirli hallerde kimlik dogrulaması için Kullanıcı’nin birtakım kişisel bilgileri sağlamasını isteyebilir. Paratica tarafindan Kullanıcı’nin kimliğini doğrulamak için istenen bilgiler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, telefon numarası, kullanıcı adı, kimlik, doğum tarihi ve hesap kaydı sırasında toplanan diğer bilgilerdir. Bu bilgiler, Kullanıcılar’ın kimliğini doğrulamak, Paratica aracılıgiyla kara para aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık ve diğer mali suçları tespit etmek için veya Paratica tarafindan belirtilen diğer yasal amaçlar için kullanılacaktır. Paratica, işbu bilgileri kendi Gizlilik Politikasi’na uygun olarak toplar, kullanır ve paylaşir.

8.4. Kullanıcı veya ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesinden ve GDPR’ın 15. ila 22. maddelerinden doğan haklarına ilişkin Paratica’ya başvurma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın veya ilgili kişinin bu başvuruda bulunabilmesi için başvuru talebini, kimliğini tespit etmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte yazılı olarak Paratica’ya iletmesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın veya ilgili kişinin talebi üzerine başvuru kabul edilecek veya gerekçeli bir şekilde reddedilebilecektir. Paratica başvuruya ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda Kullanıcı’ya veya ilgili kişiye bildirecektir. Paratica başvuruya konu talebi kabul etmesi üzerine Kullanıcı’nın talebini uygun şekilde yerine getirecektir. Başvurunun Paratica’nın hatasından kaynaklanması ve başvuru sürecinde Kullanıcı veya ilgili kişiden bir ücret tahsil edilmesi halinde, alınan ücret Paratica tarafindan Kullanıcı’ya veya ilgili kişiye iade edilecektir.

9. FESİH VE İPTAL

9.1. Kullanıcı’nın ödemesini yapmış olduğu aboneliğin süresi, herhangi bir yenilemeye tabi olarak, ödemeyi yaptığı süre boyunca yürürlükte kalacaktır.

9.2. Üyelik ve hizmet ilişkisini konu alan işbu Sözleşme, Taraflar tarafindan feshedilinceye veya Kullanıcı tarafindan uzatılmadığı takdirde üyelik süresinin bitimine kadar yürürlükte kalacaktir.

9.3. Kullanıcı, Kişisel Hesabını dilediği zaman ve herhangi bir neden göstermeksizin [email protected] adresine bir mail atarak Paratica hesabının silinmesini isteyebilir. Kullanıcı, Kişisel Hesabını silmeden önce hesabına entegre ettigi Borsa Hesapları ile bağlantıyı sona erdirmeli, tüm açık alım-satımları ve botları kapatmalıdır. Kullanıcı tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, Kişisel Hesabı yedi (7) gün içinde kapatılacaktır. Bu yedi (7) gün içinde Kullanıcı, tekrar oturum açarak ve Kişisel Hesabın feshini iptal ederek, hesabı yeniden etkinleştirebilir.

9.4. Paratica, yetkisiz veya şüpheli eylemler tespit ederse, Sözleşme’de belirlenen tüm koşulların Kullanıcı tarafindan yerine getirildiği netleştirilinceye kadar, kişisel hesabı geçici olarak bloke edebilir ve öngörülen süre içerisinde Kullanıcı tarafindan gerekli açıklamaların yapılmaması halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

9.5. Fesih talebinin kimden geldiğine bakılmaksızın, Kişisel Hesabın feshi Kullanıcı’ya sağlanan Hizmetler’in işlevlerine ve bununla birlikte sunulan diğer tüm ürün ve hizmetlere erişiminin derhal sona erdirileceği anlamına gelecektir.

9.6. Paratica, herhangi bir zamanda ve geçerli herhangi bir nedenle, Kullanıcı’ya veya baska herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük, sorumluluk, tazminat veya başka bir müeyyideye tabi olmaksızın Kullanıcı’nın Paratica ile bağlantılı olarak sunulan Hizmetler'e erişimini ihbarsız olarak kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da yasaklayabilir.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERi

10.1. Platform aracılığı ile sağlanan herhangi bir içerik, yalnızca bilgi amaçli kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı, herhangi bir yatırım yapmadan önce kişisel analizini yapmalı, yatırım kararı vermeden önce Paratica tarafından veya Üçüncü Taraflarca sağlanan herhangi bir bilgiyle alakalı bir profesyonelden bagımsız bir finansal tavsiye almalı veya kendi araştırıp değerlendirmelidir.

10.2. Platform aracılığı ile kullanıma sunulan her türlü içerik, veri, bilgi veya yayını Kullanıcılara kolaylık ve bilgi sağlama amacıyla Paratica tarafindan sağlanır. Üçüncü Taraflar tarafindan sağlanan herhangi bir fikir, tavsiye, beyan, hizmet, teklif veya diger bilgiler ise ilgili yazar ve yayıncılara aittir. Üçüncü Taraflar’a ait olan bu tür bilgiler üzerinde Paratica herhangi bir kontrole sahip degildir. Paratica, söz konusu bilgilerin dogru veya eksiksiz olduğuna dair açık veya zımni herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. Kullanıcı, bu tür bilgilerden veya bu tür bilgilere duyduğu güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar, masraf veya diger kayıplardan Paratica’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Paratica, Üçüncü Taraflar’ın Platform’da sunduğu içerik, reklam, proje ve diğer kaynaklarından ötürü hiçbir sorumluluk üstlenmez.

10.4. Platform’da bulunan Üçüncü Taraf Platformları’na yönlendiren bağlantilar, Kullanıcılar’a kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Üçüncü Taraf Platformları ve bu tür Üçüncü Taraf Platformlari’nda bulunan herhangi bir bağlantı veya içerik Paratica'nın kontrolünde değildir, kullanımları ilgili Üçüncü Taraf’ın hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. Paratica, Üçüncü Taraf Platformları’nın içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bağlantıların içeriği, Paratica tarafindan bu tür herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu’nun veya burada sağlanan ürün veya hizmetlerin veya bilgilerin önerildiği veya onaylandığı anlamına gelmez. Kullanıcı, Platform ile bağlantılı herhangi bir Üçüncü Taraf Platform bilgisine erişmesine ilişkin tüm riskini kendisine ait olacağını kabul eder.

11. ERİŞİLEBİLİRLİK

11.1. Paratica, Platform’u, Hizmetler’i ve Paratica tarafindan veya adına sağlanan herhangi bir ürünü veya içerigi her zaman erişilebilir ve kullanılabilir kılmak için makul gayreti gösterecektir. Ancak Paratica bunların her zaman kesintisiz ve mevcut olacağına dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. Platform, Hizmetler ve Paratica tarafindan veya adına sağlanan herhangi bir ürün veya içerik hiçbir garanti olmadan, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” esasıyla sağlanır, her zaman doğru veya güncel oldukları garanti edilemez. Paratica bunlarin her zaman herhangi bir kesinti veya arıza olmaksızın erişilmesini sağlamakla yükümlü değildir ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11.2. Platform ve Hizmetler, (i) Yazılım’daki herhangi bir hata veya arızanın varlığı, (ii) Kullanıcı’nın Yazılım’ı değiitirmesi veya amaçlanan kullanım kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanması, (iii) Kullanıcı cihaza ilgili herhangi bir sorun veya arıza, (iv) teknik arızalar gibi durumlarda erişilemez hale gelebilir.

11.3. Kullanıcı, Platform’un ve Hizmetler’in kullanımının internet ve mobil ağlar üzerinden sağlandığını, dolayısıyla Platform’un ve Hizmetler’in kullanılabilirliğinin ve kalitesinin, Paratica’nın kabul edilebilir kontrolü dışındaki faktörlerden etkilenebildiğini kabul eder.

11.4. Paratica, doğal afetler, devletlerin eylemleri, savaş ya da diğer çatışmalar, toplumsal kargaşalar, doğa olayları, yangınlar, seller, kar firtınaları, depremler, patlamalar, ambargolar, terör eylemleri, elektrik kesintileri, ekipman arızaları, endüstri ya da iş gücü ihtilafları, üçüncü taraf yazılım ya da iletişim yöntemi gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, makul kontrolü dişinda kaynaklanan kesintiye uğrama veya gecikme hallerinden sorumlu olmayacaktır.

12. SORUMLULUĞUN TAHDİDİ

12.1. PARATİCA, MALİ DANIŞMAN, YATIRIM DANIŞMANI, VERGİ DANIŞMANI VE BENZERİ DEGİLDİR. PARATİCA FİNANSAL, YASAL, YATIRIM, VERGİ VEYA BAŞKA PROFESYONEL BİR TAVSİYE SAĞLAMAMAKTADIR. PLATFORM’DA YER ALAN HİÇBİR ŞEY PARATİCA TARAFINDAN SUNULAN BİR YATIRIM TAVSİYESİ VEYA YATIRIM ÖNERİSİ YA DA PARATİCA’NIN HERHANGİ BİR YATIRIM STRATEJİSİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI BİR ÖNERİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. PARATİCA'NIN YAZILIM’DAN ELDE ETTİGİNİZ BİLGİLERİ KULLANMANIZDAN, BUNLARI YORUMLAMANIZDAN, YORUMUNUZ VE GÜVENİNİZ DOGRULTUSUNDA VERDİGİNİZ KARARLARDAN SORUMLU OLMADIĞINI VE YAZILIM’I TÜM RİSK TAMAMEN SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANDIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ.

12.2. PARATICA, KRİPTO VARLIKLARRIN YASALARA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GÖRÜS BELİRTMEZ, YASALARA UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ TAMAMEN SİZİN YÜKÜMLÜLÜGÜNÜZDEDİR.

12.3. PARATICA HİÇBİR KRİPTO VARLIĞIN İHRAÇÇISI, İŞLETİCİSİ, YÖNETİCİ VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HAK SAHİBİ DEĞİLDİR. KRİPTO PARA BORSALARINDA YAPILAN ALIM-SATIMLARIN GÜVENLİĞİNDEN, FİYAT OLUŞUMUNDAN, TEDAVÜL HACMİNDEN VE SAİR NİTELİKLERİNDEN PARATİCA SORUMLU DEGILDIR.

12.4. PLATFORM’A İLİSKIN BAZI İÇERİKLER ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILAR TARAFINDAN GÖNDERİLİR. BAZI İÇERİKLER İSE KULLANICILAR TARAFINDAN YÜKLENİR. PARATİCA, TÜM İÇERİĞİ DOĞRULUK, EKSİKSİZLİK VEYA GÜVENİLİRLİK AÇISINDAN İNCELEMEZ VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU, TAMLIĞINI, GÜVENİLİRLİĞİNİ , GEÇERLİLİGİNİ, HATASIZLIĞINI, VİRÜS VEYA ZARARLI UNSURLAR İÇERMEDİĞİNİ VEYA BAŞKA HUSUSLARI HER ZAMAN GARANTİ ETMEZ.

12.5. PARATİCA, PLATFORM’DA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU SAĞLAMAK İÇİN GEREKEN MAKSİMUM ÖZENİ GÖSTERMEKTEDİR, BUNA KARŞIN EKSİK VEYA YANLIŞ BİLGİLERDEN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

12.6. YAZILIM’IN PERFORMANSI İLİŞKİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN PERFORMANSINA DOGRUDAN BAĞLIDIR. PARATİCA, İLGİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN PERFORMANSLARINDAKİ AKSAKLIKLARA İLİSKİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER.

12.7. PARATİCA, (i) YAZILIM’IN KULLANICILARIN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI (ii) YAZILIM’IN KESİNTİSİZ, GÜNCEL, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI, (iii) YAZILIM’IN KULLANILMASINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI, (iv) HENÜZ BELİRLENEMEYEN SORUNLARIN DÜZELTİLECEĞİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIM ILE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDIR.

12.8. PLATFORM’DAKİ HİÇBİR İÇERİK, HERHANGİ BİR KİİİNİN, KURULUŞUN YA DA KİŞİLER GRUBUNUN ÖZEL İHTİYAÇLARINA GÖRE TASARLANMAMIŞTIR.

13. SORUMLULUĞUN TAHDİDİ

13.1. Paratica hiçbir durumda tali zararlar, tesadüfi zararlar, kar kaybı, gelir kaybı veya dolaylı zararlardan ötürü Kullanıcı’ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşi yükümlülük altında olmayacaktır.

13.2. Paratica ve Paratica yöneticileri, yetkilileri, çalışanları veya temsilcileri, Hizmetler’i kullanmanızla baglantılı olarak sizin tarafinızdan kaynaklanabilecek mahrum kalınan kar, fiili zarar, yansıma zarar, fırsat kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sorumluluk teorisi kapsamında dogrudan, dolaylı, arizi veya özel olarak sorumlu olmayacaktir.

13.3. Paratica’nin Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğunun doğması durumunda, bu sorumluluk kullanıcının ödemiş olduğu paket tutarını aşmayacaktır.

14. TAZMİN

14.1. Kullanıcı, Platform'u işbu Sözleşme’de açıkça izin verilenin dışında kullanımı veya bunun ile bağlantıli herhangi bir davranisi; işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi veya uygulamaması; Hizmetler’in kullanımı esnasında uygulanabilir yasalari, düzenlemeleri veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesi hallerinden veya bunlarla ilgili diğer hallerden meydana gelebilecek olan herhangi bir iddia, fiil, yükümlülük, hüküm, kayıp, maliyet, masraf, yargılama, soruşturma, talep, dava, tazminat ve ücretlere (avukatlık ücretleri, herhangi bir düzenleyici makam tarafından verilen idari veya adli para cezaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilişkin olarak Paratica'yı, iştiraklerini, yüklenicilerini, lisansörlerini ve ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, hizmet saglayıcılarını, yürürlükteki yasaların izin verdigi azami ölçüde savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder.

15. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

15.1. Kullanıcı, Paratica’nın ön yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme nezdindeki haklarının ve yükümlülüklerinin tümünü veya birini herhangi bir şekilde temlik etmeyecek, devretmeyecek, ücret karşılığı veya ücretsiz sunmayacak, alt lisans olarak vermeyecek ve bunlarla ilgili anlaşma yapmayacaktir.

15.2. KULLANICI, KRİPTO PARA BİRİMLERİ SATIN ALMA, SATMA, ELİNDE BULUNDURMA VE KULLANMAYA İLİSKİN MEVCUT RİSKLERİN BİLİNCİNDEDİR VE BU RİSKLERE İLİSKİN TÜM SORUMLULUGUN YALNIZCA KENDİSİNDE OLDUĞUNU BİLİR VE KABUL EDER.

15.3. İşbu Sözleşme’nin hükümleri değiştirilebilir olmakla birlikte, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya bir bölümünün herhangi bir yetkili makam tarafından geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olacağına karar verilmesi halinde, hükümsüzlük veya uygulanamazlık kararı, sözleşmenin geri kalanın geçerliligini veya uygulanabilirliğini kesinlikle etkilemeyecek, sadece ilgili oldukları hükümler üzerinde etkiye sahip olacaktir.

15.4. Taraflar’in işbu Sözleşme nezdinde veya kanunen öngörülen haklari veya müracaat yollarını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bunlardan veya diğer hak ya da müracaat yollarından feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya bunların veya diğer hak ya da müracaat yollarının başkaca kullanımını engellemeyecek veya sınırlamayacaktir. Söz konusu hak veya müracaat yolundan bir defalık veya kısmi feragat, bahsi geçen veya diğer hak ya da müracaat yolunun başkaca kullanımıni engellemeyecek ve sınırlamayacaktır.

15.5. Paratica, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devredebilir. Böyle bir durumda Paratica, Kullanıcı’yı önceden bilgilendirecektir. Kullanıcı’nın söz konusu devri kabul etmemesi halinde, Kişisel Hesabını derhal feshedebilecektir.

15.6. Kullanıcı, Paratica'nın önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü üçüncü bir kişiye devredemez. İhlal teşkil ettiği iddia edilen herhangi bir devir veya yetkilendirme hükümsüz ve geçersiz sayılacak ve Kullanıcı'nın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

15.7. İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm Taraflar arasında bir ortaklık oluşturma veya bir Taraf’ın diğer Taraf’ın temsilcisi olarak hareket etme yetkisini verme amacını oluşturmaz veya öyle işlemez ve hiçbir Taraf (temsil etme veya garanti verme, herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğun varsayımı ya da herhangi bir hakkın veya yetkinin kullanilması ile sınırlı olmaksızın) diğer Taraf’ın nam veya hesabına veya ona bağli başka şekilde davranma yetkisine hiçbir şekilde sahip değildir.

15.8. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin Türk hukuku uyarınca yorumlanacağını ve uygulanacağını kabul eder.

15.9. Taraflar, işbu Sözlesme’den kaynaklanan veya işbu Sözlesme’ye ilişkin olarak aralarında doğabilecek herhangi bir ihtilafi, anlaşmazlığı yahut uyuşmazlığı, diğer Taraf’a bir uyuşmazlık bildirimi göndermek suretiyle dostane bir şekilde çözmek için azami gayreti gösterecektir. Uyuşmazlık bildiriminin gönderilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde dostane bir çözüm bulunamadığı takdirde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme’ye ilişkin tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi’nde ve İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye olacak, tahkim süreci Türkçe dilinde yürütülecek, hakem sayısı üç (3) olacak ve uyuşmazligin esasına Türk hukuku uygulanacaktir.

15.10. İşbu Sözleşme 15 (on beş) maddeden ibaret olup, Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi veya Hizmetler’in kullanılmaya başlanmasi ile birlikte yürürlüge girmektedir.